Herstel conversatie

Waarom kijken mensen wanneer ze met het oenbaar vervoer rijzen elkaar nooit aan? Hoe kunnen zoveel mensen bij elkaar op een kluitje zitten en nooit elkaars blik vangen, laat staan dat ze, o wee, een praatje zouden maken? Zijn wij als soort echt zo van elkaar vervreemd?

 

Over synchroniciteit gesproken... Veel wonderen, nieuwe invalshoeken, gevoel en verbinding komen voort uit contact. In onze cultuur hebben eenzaamheid en depressi epidemische vormen aangenomen en zijn antidepressiva de meest voorgeschreven medicijnen ter wereld, Je zou jezelf eens kunnen afvragen waarom dit zo is en welk aandeel jij daar wellicht zelf in hebt.

 

Hoewel we van nature sociale wezens zijn, heeft zich de laatste decennia een radicale omslag in onze sociale structuur voorgedeaan. Dit betekent dat eenzaamheid en isolement nu de plaats hebben ingenomen van het sterke gemeenschapsgevoel en de band met anderen die wij vroeger hadden. Wat is dat toch in ons dat muren en barrieres wil opwerpen die andere mensen buitensluiten?

Kunnen je het jezelf, als je echt je leven wilt leven, veroorloven om je te verschansen achter de door jezelf opgebouwde muren of anderen af te wijzen en te weren uit je eigen levenssfeer?

 

Een pioneer binnen de hartchirurgie, Dean Ornich, heeft eens gezegd dat je afsluiten van daadwerkelijk contact, je hart aan tast en je leven in gevaar brengt. Leren je bij anderen aan te sluiten zou dus werkelijk je leven kunnen redden.

 

Herstel persoonlijk (face-to-face) conversatie

Wees (meer) pro face-to-face conversatie

Je hoeft helemaal niet anti-technologie te zijn. Je er bewust van te zijn dat smartphones een echt gesprek doden is al een hele stap voorwaarts.

 

Een face-to-face gesprek (zonder een mobieltje in je hand of op tafel):

  • Vergroot de empathische connectie die mensen tussen elkaar voelen
  • Verhoogt de kwaliteit van daar waar je over praat
  • Toont wederzijds respect voor elkaar

 

Leef in grotere harmonie met je mobiel. Maak (meer) ruimte voor een face-to-face gesprek in je dagelijks leven. Zeker weten dat je vermogen tot empathie, introspectie, creativiteit en intimiteit groeit.

 

Hoe?

Creëer 'heilige ruimtes' - zoals de keuken, de eetkamer, de auto, de slaapkamer - die 'digitaal vrij' zijn en gereserveerd voor een echt gesprek. Breng je mobiele telefoons niet mee naar je ontbijt, lunch en diner. Maak maaltijden een tijd waarin je er echt bent om tijd te nemen om te proeven, om te luisteren en gehoord te worden.

 

Weet de 'UIT' knop nog te vinden. Zeker en tenminste tijdens je slaap.

 

Wees bereid om natuurlijke face-to-face contact weer te gaan accepteren en apprecieren. Accepteer dat Leven uit meer bestaat dan alleen jezelf de hele dag voeden met een oneindige stroom van meer informatie. Leer te genieten van de tragere snelheid van een verbonden gesprek. Voor empathie, voor welzijn, voor creativiteit.

 

# Toon in je contact met mensen oprechte interesse, waardering en respect.

# Neem je voor om elke dag op weg naar je werk, naar een winkel of tijdens een wandeling met je hond, iets opbeurends tegen iemand te zeggen.

# Zet een glimlach op je gezicht (echt het werkt). Het kan de hele dag van jou en van iemand anders kleuren.

# Besluit om iedere dag met tenminste 1 persoon een praatje aan te knopen. Waar dan ook. 

# Wees benieuwd naar de levensverhalen van anderen en er gaat een totaal nieuwe wereld van synchorniciteit voor je open.