Business engagement

Relatie en prestatie uit verbinding en bezieling

Het kan! Een werkomgeving waar iedereen met energie, passie en een positieve houding in 'flow' aan het werk is.

 

In ons duurzaamheidtijdperk zijn mensen nodig die uit verbinding en bezieling betrokken zijn bij hun werk, hun collega's en hun klanten. Dat zorgt voor kwalitatief (nog) hoogwaardigere producten en duurzame relaties. Daarmee werkt een organisatie op een natuurlijke manier aan groei en vertrouwen in plaats van aan 'lijfsbehoud'. 

 

Business engagement (Enkelen noemen het Business spiritualiteit)? Wat is dat nu weer? Zweverig, jammer van je tijd, geitenwollen sokken, kunnen we niet eindelijk wat zinvols gaan doen? Misschien, en zeker in deze tijd, draait het in mensen en organisaties juist wel heel erg om dat woord 'zin-vol'.

 

Juist de periode van transformatie is dé gelegenheid om ook eens even stil te staan en strategie te bepalen. Vaak ontstaan daarin andere werkwijzen of nieuwe creatieve vormen van organisaties.

 

Business engagement of animation heeft niets te maken met religie en is geen soort New Age. Het heeft te maken met verbinding, bezieling, inspiratie, innerlijke kracht en daarmee met 'drive', 'flow', passie, relatie en energie in en van mensen en organisaties. Business engagement is succesvol door deskundigheid en relaties die vanuit verbinding en bezieling komen.

 

We zitten inmiddels in het 'duurzaamheidtijdperk'. Zonder er vaak bij stil te staan functioneren veel organisaties nog als machine. Geprobeerd wordt grip te houden met termen als 'output', 'meten is weten', 'smart', etc.. Die indicatoren en systemen lijken op het scorebord wel 'hard' maar wordt daarmee nog wel op de wedstrijd gelet? Hoe staat het oprecht met de geleverde kwaliteit? Voelen mensen zich daarbij en daaraan verbonden? Binden we ons nog vanuit oprechtheid aan onze klanten en willen zij dat nog aan ons? Draait het voornamelijk om prestaties, grip, proces, hard zaken doen en klinkende munt of, in een juiste balans, steeds meer om gevoel, inspiratie, waarden, drijfveren, loslaten, structureel resultaat en relaties. Speelt prijs of juist kwaliteit en service veel meer een rol?

 

In Nederland spenderen we jaarlijks 5 miljard euro aan uitstroom/afvloeiing van mensen uit organisaties. Slechts 20% van medewerkers in organisaties zit in 'flow' van prestatie. Oprechte relatie, waardevolle creatie en informatie doen er toe. Op de werkvloer 'werken' inmiddels vaak al vier verschillende generaties 'samen'.

De jongste generatie(s) vragen gebruik van hun specifieke kwaliteiten en talenten, aanmoediging vanuit prestatie, betrokkenheid, verbondenheid & vrijheid, zingeving in werk, (gevoels)waarde, betekenisvolle relaties én bezieling.

 

Wat doet er voor jou en voor je organisatie écht toe? Wat bezielt je/jullie in de samenwerkingsorganisatie- en relatie. Waar zitten overeenkomsten en verschillen? Wat laat je/laten jullie uit jezelf zien en in hoeverre verdiept dat interne en externe relaties en draagt dat van harte bij aan prestaties?

 

Inspiratie en oprechtheid wordt door zowel collega's als door klanten gevoeld en draagt bij aan een nieuwe en/of goede balans in relaties en prestaties en daardoor tot een betere business performance. Een (nog) hoogwaardiger product wordt geleverd en door vrijgeven (loslaten) en vertrouwen kan groei op een natuurlijke manier en met minder energie plaatsvinden. Daarbij moet je echter vertrouwen hebben in (structurele) resultaten op iets langere termijn.

 

Captijn Insight kan je met en in dit proces begeleiden en verder helpen. Vanuit onze westerse en oosterse invalshoeken en achtergronden kunnen we samen met jou/jullie aan de slag om deze speurtocht en transitie vorm en inhoud te geven.

Interesse of meer informatie?

 

captijninsight@gmail.com