Privacy statement

Privacy statement

[Laatst gewijzigd op 14 april 2018.]

 

Met ingang van 25 mei 2018 zijn in Europa, en dus ook in Nederland) nieuwe privacyregels van kracht. Om wettelijk te voldoen aan deze regels is door mij het onderstaande privacy statement opgesteld.

 

1. Voorwaarden Website

 

Dit is de website van "Captijn Insight".* 
* Voor de contactgegevens klik hier.

 

Deze website is met zorg samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het hierin gepresenteerde materiaal en de informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van het onderstaande en dit te begrijpen en daarmee in te stemmen en je daaraan te binden.

 

Op deze website presenteert Dhr. F.J.G.M. Captijn (eigenaar en beheerder) zijn achtergronden, mening en algemene informatievoorziening vanuit persoonlijk opgebouwde kennis, ervaring en inzichten.

Je kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie en het gebruik daarvan.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

 

Disclaimer:
Iedereen is en blijft zelf persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met- of naar aanleiding van informatie op deze website en naar aanleiding van consultaties, gesprekken, presentaties, groepsbijeenkomsten enzovoort, met- of van Dhr. F.J.G.M. Captijn - een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

2. Privacyverklaring

"Privacy en betrouwbaarheid zijn essentiële voorwaarden om anderen te kunnen dienen."
Captijn Insight respecteert de privacy van allen die gebruik maken van haar website en wat daarop wordt aangeboden; alle persoonlijke info die je haar verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

 

Captijn Insight verwerkt en beheert gegevens van degenen met wie zij contact onderhoudt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Persoonlijke gegevens – zoals naam, (email)adres en telefoonnummer – worden gebruikt om contact te onderhouden. De betreffende gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en worden Niet aan derden door gegeven, laat staan verkocht.

 

Dhr. F.J.G.M. Captijn (eigenaar / beheerder van de website) is verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens – als je (jouw) gegevens wilt inzien, corrigeren of (laten) verwijderen, kun je contact met hem opnemen.
Noot: het streven is om binnen 4 werkdagen, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te reageren.

 

Overigen:
Door gebruik te maken van deze website, bevestig je het omschreven Privacy-beleid te accepteren.
Captijn Insight is niet verantwoordelijk voor het Privacy-beleid en de websites en bronnen van derden.
Neem bij vragen, commentaar of een klacht alstublieft contact met ons op. Je hebt ook altijd het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vertrouwende hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Captijn Insight,
F.J.G.M. Captijn