Achtergrond voor werkgevers

Van competenties naar talentmanagement, passie en betekenis

Investeren in passie, bezieling, talenten en betekenis blijkt meer een meer duurzaamheid, hogere kwaliteit, vooruitgang, en langdurige connecties in zaken doen op te leveren. Het werken met deze vaak zo genoemde 'soft-skills' blijkt in de praktijk een veel grotere 'harde' waarde te hebben dan gedacht. 

 

Een organisatie draait op het 'menselijk kapitaal', haar medewerkers.

De terminologie HRM (Human Resource Management) is feitelijk niet meer van deze tijd. Mensen zijn geen algemene resources. Ze zijn meer dan machines, geld en zakelijke middelen. De leiding van een organisatie zou moeten gaan voor een "People support team" en een "People analytics team".  In samenspraak kan ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de organisatie plaats vinden. Een proces dat redement oplevert.

 

HRM heeft In organisaties veel ingezet op het omschrijven en ontwikkelen van competenties bij functies. Door diverse factoren zien we inmiddels dat soms wel vier generaties in organisaties met elkaar samen moeten werken om de beste resultaten uit het bedrijf te kunnen halen. Als ál het potentieel vrij komt dat in zowel de organisatie als in die medewerkers soms nog gevangen zit kunnen mensen en organisaties floreren.

 

Het is de hoogste tijd om de ontwikkeling van talent, passie en betekenis te stimuleren!

 

Als je als werkgever optimaal van medewerkers in een organisatie gebruik wilt maken dan is het noodzakelijk om enerzijds te weten in welke 'levensfase' (pionier, groei, consolidatie of wellicht terugval) en bestemming je organisatie in haar ontwikkeling verkeert. Wat de reden van bestaan is. Anderzijds om te weten in welke levensfase en bestemming je medewerkers individueel verkeren. Wat hun persoonlijke reden van bestaan is.

Je te verdiepen dus in de vraag of mens- en organisatieontwikkeling in de pas lopen. Elkaars 'onderwaterprofielen' kennen.

Als er een mach is tussen deze twee wordt haast automatisch én vanzelfprekend een rendement geleverd dat vele malen hoger ligt en in veel gevallen ook haast zonder moeite ontstaat dan je ooit had kunnen verwachten.

 

Captijn Insight zet met haar programma's in om die meerwaarde uit uw medewerkers en uw organisatie te halen die eigenlijk al lang aanwezig is maar tot nu toe wellicht nog niet of onvoldoende zichtbaar is geworden. Wie weet een goede zaak om deelname op enigerlei wijze te stimuleren. Wij denken over creatieve mogelijkheden graag met u mee.

 

Meer over 'Achtergrond en overwegingen voor werkgevers'? Klik hier.