Aanpak Captijn Insight

Ontwikkelen van innerlijke rust en van inzicht.

Bij Captijn Insight draait het om het ontwikkelen van innerlijke rust en het ontwikkelen van inzicht. Van daaruit borrelt als een bron innerlijke wijsheid op en komt (persoonlijk) meesterschap boven. Creatieve en authentieke latente oplossingsrichtingen en nieuwe perspectieven komen uit jezelf of jullie zelf op. Ze zetten aan tot loslaten, ruimte creëren en nieuwe duurzame flow.

 

Hoe wordt er gewerkt?

Uitgangspunten zijn aandacht voor jezelf, in-zicht opdoen, ontdekken, onderzoeken, reflecteren en proberen. Dit door en met opdrachten, oefeningen en andere creatieve werkvormen. Als basis geldt dialoog in plaats van debat. Rust, stilte onthaasten, als ook ondersteunend gastheerschap en persoonlijke of groepsgewijze verdieping, het delen van ervaringen en spiegeling doen de rest. Jij en de andere deelnemers zijn daarbij als het ware 'levende spiegels'. Je of jullie varen eens even op het innerlijk kompas.

 

Een zeer breed spectrum van gerelateerde specifieke en creatieve oefeningen en werkvormen (al dan niet in de aanwezige natuur), werk- en persoonlijke verdiepingopdrachten, gesprekken, filosofische teksten ter overdenking, meditatie, licht lichaamswerk, bewust je zintuigen gebruiken, mindfulness, een stiltedag, etc., wordt je in relatie tot jouw vraag- of doelstelling aangeboden. Ook kan gebruik worden gemaakt van muziek, zang en dans om gevoel en intuïtie te kunnen herkennen en te gebruiken om tot ontwikkeling of verdieping te kunnen komen. Je zult ervaren dat je je eigen leraar of coach in je hebt en dan ook bent.

 

Vaak wordt gewerkt op basis van je autobiografie. Je kunt je op die levensbeschrijving bezinnen en specifieke thema's onderzoeken of uitdiepen. Je doorgrondt daarmee verder je identiteit en herkent patronen die je (professionele) levensweg tot nu toe hebben gekleurd. Vanuit dat inzicht kun je je grondhouding ten opzichte van je persoonlijke en/of professionele leven nu, herdefiniëren en antwoorden op je vragen van vandaag en de toekomst zoeken.  

 

Meer over 'Hoe wordt er gewerkt?' of over 'Waarom ook meditatie of stilteoefeningen tijdens het programma?' klik hier.

 

Mindful communicatie

In onze programma’s staat een open opstelling en houding voorop. Debat en overtuigen is er even niet bij. Het draait in deze dagen om jou of jullie.

De opzet van onze communicatie in de programma’s (waarbij je ook vrij en helemaal 'jij' mag en kunt zijn) biedt;

  • Dialoog

  • Met respect luisteren

  • Kiezen voor begrijpen in plaats van overtuigen

  • Het verwelkomen van onderlinge verschillen

  • Toelaten van creativiteit en andere invalshoeken

  • Eerlijkheid en diepgang

  • Bezieling en passie

  • Zichtbaar maken in wat er in je omgaat

  • Veerkracht

  • Rust 

 

Aanpak en werkmethoden

Captijn Insight zet in beginsel altijd in op een holistische aanpak en uitvoering. Onze programma’s zijn er voor mensen die eens even stil willen staan en ‘ademhalen’ in de steeds snellere en complexere wereld. Captijn Insight biedt een speelse en creatieve benaderingen vanuit heel veel invalshoeken en werkterreinen vooral gericht op ontdekken, beleven en creatieve inzichten opdoen. Een unieke mix van activiteiten waarin JIJ / JULLIE centraal staat/staan.

 

Je werkt individueel en/of - afhankelijk van het programma - in koppels of als groep in zijn totaliteit. We maken regelmatig gebruik van de ons omringende flora en fauna en de (Boeddhistische) culturele achtergronden.

 

Basis uitgangspunt voor al onze programma's en trajecten is dat je beschikt over een normale / goede lichamelijke én geestelijke gezondheid en een redelijke conditie.


Meer achtergrond over de speurtocht naar meesterschap en innerlijke wijsheid? Klik hier.

 

Team Captijn Insight