Captijn Insight intake

Potentiële gasten kunnen hun verzoek tot deelname schriftelijk kenbaar maken via het contactformulier op deze site of via een e-mail naar captijninsight@gmail.com.

 

Nadat potentiële deelnemers zich voor deelname hebben gemeld zal, voordat plaatsing kan geschieden, eerst een persoonlijke intake plaats vinden (meestal met de gastheer). Tijdens dit gesprek kunnen ook eventuele specifieke persoonlijke opmerkingen (denk bijvoorbeeld aan een verzoek naar vegetarisch eten, dieetwensen, het melden van allergieën of anders) kenbaar worden gemaakt. Ook kan worden aangegeven met welke eventuele activiteiten in een programma (al dan niet fysiek) persoonlijke bezwaren bestaan.

 

Het is verstandig het programma goed voor te bereiden. Daarvoor worden vooraf met elkaar afspraken gemaakt. In de meeste gevalen wordt het schrijven van een autobiografie gevraagd. Deze is de basis voor verdere verdieping tijdens het programma.

 

De gast wordt pas definitief geplaatst na het invullen en ondertekenen van ons aanmeldingsformulier, het onderschrijven van de Captijn Insight gedragsregels, het storten van de eerste termijn voor het programma én het  eventueel (vertrouwelijk) indienen van zijn of haar autobiografie.

 

Vanzelfsprekend staat het iedere gast vrij om tussentijds en binnen aanwezige mogelijkheden, bijstelling van het programma te vragen. Iedereen is er immers bij gebaat, om zowel individueel dan wel als groep een zo optimaal mogelijk resultaat uit het programma te halen. Brede discussies vinden daarover niet plaats.

 

Vlak voor of direct na het slotdiner zullen de deelnemers worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Dit om het programma te kunnen verbeteren.